ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ก.ค.64 ได้รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวงพบว่ามีน้ำท่วม/ดินสไลด์ 1 จังหวัด 1 สายทาง 1 แห่ง ได้แก่ ทล.2169 กุดชุม-เลิงนกทา อ.กุดชุม จ.ยโสธร ช่วง กม.ที่ 38+650-39+000 ระดับน้ำสูง 25 ซม. การจราจรผ่านได้ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจร และติดตั้งป้ายเตือน  

อย่างไรก็ตามช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้ว ทำให้บางพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทล. สั่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักร โดยเฉพาะเตรียมสะพานเบลีย์ (สะพานเหล็ก) กรณีหากเกิดทางขาด สะพานขาด และจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชม. 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฯ ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)