จากกรณี เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในโรงผลไม้กระป๋องแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่มีแรงงานชาวไทยและต่างด้าวรวม 2,563 ราย โดนใน 3 วันที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 429 ราย ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 25 ก.ค. มีรายงานการตรวจเชิงรุกในรอบ 4 วันแล้วพบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกรวม 769 รายแล้ว ส่งผลให้โรงพยาบาลสนามที่อยู่ในโรงงานไม่เพียงพอที่จะดูแลผู้ติดเชื้อได้ทั่วถึง ทางเจ้าหน้าที่จึงประสานไปยังกองทัพบกเพื่อหาทางช่วยเหลือ เบื้องต้น จะจัดให้สถานที่ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถรองรับได้ราว 300 เตียง อย่างไรก็ตามการตรวจเชิงรุกนั้นแม้จะหยุดตรวจแล้วแต่อาจจต้องมีการตรวจซ้ำในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อด้วย