เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 1 พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ข้อความว่า [ “คนรุ่นใหม่” แบบก้าวไกล ] สำหรับพรรคก้าวไกลและตัวผม นิยามคนรุ่นใหม่ คือ คนที่มองปัญหาในเชิงโครงสร้าง เข้าใจว่า ลำพังการบริหารภายใต้ความไม่เป็นธรรมนี้ ไม่สามารถทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่ปัญหาของทุกๆ คน ได้รับการใส่ใจเท่าเทียมกัน ไม่สามารถทุกคนที่มีลมหายใจที่นี่มีโอกาสที่จะตั้งตัวได้เท่ากัน และไม่สามารถทำให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน

ถ้าเราไม่สามารถจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมได้ เลิกจัดสรรงบประมาณที่เอาไปปรนเปรอผู้รับเหมา นายทุนขนาดใหญ่ได้ แล้วเอางบประมาณมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน กระจายอำนาจให้กับประชาชน ถ้าไม่แก้ปัญหาตรงนี้กรุงเทพฯ และประเทศจะดีขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้

“ดังนั้นเมื่อพูดถึงคนรุ่นใหม่ เราต้องพูดถึงคนทุกรุ่น และผมต้องพูดถึงผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่มาก่อนกาลในปี 53 ด้วย สิ่งที่เขาพูดในวันนั้น การที่เขาส่งสัญญาณเตือน ว่าถ้าเรามอบอำนาจของเราให้กับเผด็จการและเสพติดกับคำว่าคนดี ประเทศไทยและกรุงเทพฯก็เลยเป็นอย่างทุกวันนี้”

“คนรุ่นใหม่” ก็คือคนทุกรุ่น ที่อยากเห็นประเทศและกทม. เราดีกว่านี้ อยากเห็นความเท่าเทียมกัน อยากเห็นการกระจายทรัพยากรที่ยุติธรรม

“คนรุ่นใหม่” คือคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกับคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกเอาเปรียบ ไม่คิดถึงแค่การบริหารแล้วมีข้อยกเว้นให้อภิสิทธิชน ต้องหลับตาข้างเดียวกับความอยุติธรรม แล้วบริหารกทม. ภายใต้ของยกเว้นเหล่านั้น

“คนรุ่นใหม่” สำหรับผมคือคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ และไม่ว่าผู้ว่าฯ จะชื่ออะไร กรุงเทพฯต้องไม่ฟอนเฟะเหมือนเดิมอีกอีกต่อไป

นี่แหละครับ คือกรุงเทพฯแห่งอนาคต กรุงเทพฯที่โอบรับความหวังของคนทุกรุ่น

#กรุงเทพฉบับวิโรจน์ #ได้เวลาประชาชนเป็น1

ขอบคุณ โพสต์เฟซบุ๊ก Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร