สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 28 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 16,533 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,331 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 202 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 514,498 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,051 ราย หายป่วยสะสม 333,268 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 133 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 4,397 รายแล้ว นอกจากนี้ผู้ป่วยอาการหนัก 4,325 ราย ผู้ป่วยต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 995 ราย