“จากข้อมูลวิจัยพบว่า คนไทย 3 ใน 4 มีความทรงจำที่ดีกับแบรนด์ โดยปัจจุบันคนไทยยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ในความทรงจำ และมากกว่า 50% ยังคงให้การสนับสนุนแบรนด์ในความทรงจำอย่างต่อเนื่อง” …เป็นส่วนหนึ่งจากข้อมูล โดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ที่ได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มการตลาดชุดใหม่ผ่านวิจัย NOSTALVERSE การตลาดในอดีตเชื่อมสู่โลกอนาคต (https://www.facebook.com/nostalverse) ซึ่งทั้งเกี่ยวพันกรณีที่ผู้คนเครียดพิษ “COVID-19” มานาน และก็รวมถึงการที่จะก้าวไปในอนาคตกับโลก “เมตาเวิร์ส (Metaverse)” ด้วย

“เทรนด์การตลาดใหม่” วิจัย “NOSTALVERSE”…

พบ “ความทรงจำนับแต่อดีต”…ที่ “ผู้คนถวิลหา”

วันนี้ทาง “ทีมสกู๊ปเดลินิวส์” จะสะท้อนให้พิจารณา…

ทั้งนี้ จากชุดข้อมูลของทางสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้ ระบุว่า… การวิจัยการตลาดในอดีตเชื่อมสู่โลกอนาคต พบการถวิลหาอดีตของผู้บริโภค ที่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ได้ด้วย “ความผูกพัน” สามารถพัฒนากลายเป็นกลยุทธ์ใหม่ทางธุรกิจสู่อนาคตได้อย่าง “น่าประหลาดใจ” โดยหลังสำรวจข้อมูลอินไซต์ มุมมองผู้บริโภคต่างเจเนอเรชั่น X, Y, Z ถึง “ความทรงจำ” ในอดีต แบรนด์ในความทรงจำกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 และความคิดเห็นต่อโลกอนาคต Metaverse นั้น…

พบว่า… คนไทย 91.4% เห็นว่า… “ความทรงจำมีคุณค่า” นี่จึงเป็นการยืนยันว่าทำไม “Nostalgia Marketing” ถึงมีความ “สำคัญ” โดยสามารถจะขับเคลื่อนแบรนด์และธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างมาก และคนไทย 67.9% เห็นว่า… “ความทรงจำเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข” สามารถจะช่วยเพิ่มพลังให้กับปัจจุบันได้ ขณะเดียวกันคนไทยมักจะนึกถึง พูดถึง ชอบเล่าหรือแชร์เรื่องราวในอดีตให้คนอื่นฟัง โดยแบ่งเป็น… 59.1% เล่าความทรงจำในอดีตให้ผู้อื่นฟัง 65.9% พูดถึงความทรงจำในอดีต…

และ 73.2% จะนึกถึงความทรงจำในอดีต…

“ช่วงเวลาในชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดและเป็นช่วงที่อยากย้อนอดีตกลับไปมากที่สุดของคนทุกเจเนอเรชั่น คือ… ช่วงมัธยม ด้วยเหตุผลคือ… 1.อยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด 49.4% ถัดมา 2.อยากกลับไปช่วงที่มีความสุข 48.5% และ 3.อยากกลับไปบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต 27.6% อีกทั้งมักจะมีเพื่อนอยู่ในทุกความทรงจำ ซึ่งจุดนี้กับแบรนด์สามารถนำไปใช้ในการเตรียมแผนปรับกลยุทธ์การตลาดได้เลยทีเดียว” …ชุดข้อมูลโดย CMMU สะท้อนไว้

“เพื่อน” กับ “ช่วงมัธยม” นี่ “คนไทยมักถวิลหา”

สามารถ “ยึดโยงเป็นแผนการตลาด” สินค้าต่าง ๆ

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลอินไซต์ มุมมองผู้บริโภคต่างเจเนอเรชั่น คือ เจเนอเรชั่น (Gen) X, Y, Z ถึงความทรงจำในอดีต ในส่วน “แบรนด์ในความทรงจำ” กับประสาทสัมผัสทั้ง 5นั้น พบผลวิจัยแบรนด์ในความทรงจำกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 สุดอินไซต์ของแต่ละ
เจเนอเรชั่นที่น่าสนใจมาก โดย “TOP3 แบรนด์ในความทรงจำ” คนเจเนอเรชั่นต่าง ๆ นั้นมีดังนี้…

สำหรับ คนไทย Gen X กับ TOP 3 แบรนด์ในความทรงจำ คือ… 1.ลีวายส์ (Levi’s) 2.นมตราหมี 3.นันยาง ส่วน คนไทย Gen Y มี TOP 3 แบรนด์ในความทรงจำ คือ… 1.โนเกีย (NOKIA) 2.เนสท์เล่ ไมโล (Nestle MILO) 3.โคคา โคล่า (Coca Cola) ขณะที่ คนไทย Gen Z กับ TOP3 แบรนด์ในความทรงจำนั้น คือ… 1.ไนกี้ (Nike) 2.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) 3.เปปทีน (PEPTEIN) ซึ่ง ผลวิจัยพบว่า… คนไทย 3 ใน 4 มีความทรงจำที่ดีกับแบรนด์ และมากกว่า 50% ยังคงให้การสนับสนุนแบรนด์ในความทรงจำอย่างต่อเนื่อง โดยที่เรื่องนี้กรณีนี้ก็ เกี่ยวกับประสาทสัมผัส ด้วย…

มีความ “ยึดโยงกับประสาทสัมผัสทั้ง 5” ด้วย…

กล่าวคือ… จากผลวิจัยที่พบแสดงว่าแต่ละแบรนด์ต้องมีกลยุทธ์เด็ดที่สามารถครองใจคนแต่ละ Gen ได้ นำสู่ความสอดคล้องกับ “ประสาทสัมผัสทั้ง 5”  ที่เรียงลำดับมากไปน้อย ดังนี้… 1.รูป โลโก้ การใช้สี แสง องค์ประกอบ ภาพ การตกแต่งจัดวางสินค้าหน้าร้าน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บุคคล มาสคอต เช่น แบรนด์เรดบูล แอปเปิ้ล เคเอฟซี ที่เห็นโลโก้แล้วจดจำได้ทันที

2.สัมผัส การจับต้องทั้งตัวสินค้า การบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งของต่าง ๆ ใบหน้า ร้านค้า ครอบคลุมตั้งแต่วัสดุ อุณหภูมิ น้ำหนัก และรูปทรง เช่น แผ่นเลย์ ขวดโค้ก โทรศัพท์แบล็คเบอร์รี่, 3.กลิ่น ตัวกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกที่มีความแนบเนียนมากที่สุด เช่น กลิ่นหอมของ
แป้งร้านโตเกียว กลิ่นสบู่นกแก้ว หรือน้ำอบ, 4.เสียง การได้ยินเสียงเดิมซ้ำบ่อย ๆ จะสร้างความคุ้นเคย สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ เช่น เสียงรถวอลล์ เสียงทเวนตีท์เซนจูรีฯ ก่อนดูหนัง เสียงเพลงอินโทรรายการกระจกหกด้าน, 5.รส ที่จะเกิดเมื่อลิ้มลอง …แต่ทั้งนี้ ก็อาจมีปัจจัยอื่นเป็นตัวกระตุ้นได้ อย่างการรีวิว เช่น รสชาติโค้ก เป๊ปซี่ ไมโล โอวัลติน น้ำสิงห์

ขณะที่การสำรวจข้อมูลอินไซต์ มุมมองผู้บริโภคเจเนอเรชั่น X, Y, Z โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถึง “ความทรงจำ” ในอดีต แบรนด์ในความทรงจำกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ “ความคิดเห็นต่อโลกอนาคต Metaverse” ก็พบว่า… คนไทย 72.3% คิดว่า “ในโลกอนาคตก็น่าจะสามารถเก็บความทรงจำในอดีตไว้ได้” …ซึ่งจุดนี้ก็น่าพิจารณา…

ยุคไฮเทคนี่มีคนว่า “ความทรงจำในอดีต” จะยิ่งเลือน

ยิ่งมีโลกอนาคต Metaverse ก็คงจะยิ่งเลือนหายไป

เอาเข้าจริง “คนไทยถวิลหาอดีตไปถึงอนาคต!!!”.