วันสีชมพู หรือ Pink Day จะตรงกับวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวาระพิเศษที่ทุกคนจะได้แต่งแต้มสีชมพูให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับ โดยไม่จำกัดว่าคุณจะเป็นผู้หญิง หรือว่าผู้ชายนั่นเอง……

แล้วเคยสงสัยกันไหม ว่าทำไม วันอังคาร ต้องสีชมพู?

ซึ่งที่มาของสีชมพูของวันอังคาร ตามตำนานโบราณที่กล่าวถึง ที่มาของสีประจำวันทั้ง 7 กล่าวว่า วันอังคาร มี ดาวเคราะห์ประจำวัน คือ ดาวอังคาร หรือพระอังคาร และ พระอังคาร ตามตำนานว่า พระอิศวรร่ายพระเวทให้กระบือ 8 ตัว กลายเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงหลัว ก็บังเกิดเป็นพระอังคาร มีสีกายเป็นสีแก้วเพทาย แดงหลัว บางแห่งก็ว่าเป็นสีชมพู

ดาวอังคาร (อังกฤษ: Mars) เป็น ดาวเคราะห์ลำดับที่สี่จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่สองในระบบสุริยะรองจากดาวพุธ ในภาษาอังกฤษได้ชื่อตามเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน มักได้รับขนานนาม “ดาวแดง” เพราะมีออกไซด์ของเหล็กดาษดื่นบนพื้นผิวทำให้มีสีออกแดงเรื่อ ซึ่งก็หมายถึง สีชมพู อีกเช่นกัน ซึ่งตามหลักสากล ความหมายของสีชมพู สื่อความหมายถึง ผู้หญิง, ความสวยงาม, ความอ่อนโยน, ความรัก, ความโรแมนติก เป็นความรักที่อบอุ่น และดูแลกันอย่างใกล้ชิดนั่นเอง..