จุดสุดยอดทางเพศ คือ สภาพของร่างกาย ณ จุดสิ้นสุดของวงจรปฏิสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์ จุดสุดยอดทางเพศเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง โดยเมื่อถึงจุดสุดยอด กล้ามเนื้อในท้องน้อยส่วนล่างซึ่งอยู่รอบอวัยวะเพศและทวารหนัก จะบีบและคลายตัวอย่างรวดเร็ว สุขเพศเรื่องสำคัญของชีวิตคู่การเรียนรู้พื้นฐานทางเพศจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สนใจรับรู้ให้ลึกซึ้ง ขาดความรู้ทางเพศก็จะทำให้อีกฝ่ายไร้อารมณ์เกิดความทุกข์ ก่อนจะเริ่มกิจกรรมร่วมเพศ ควรเตรียมตัวให้พร้อม เช่น ทำความสะอาดช่องปากเพื่อลดกลิ่นปาก และช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้น เข้าห้องน้ำจัดการธุระให้เรียบร้อย เนื้อตัวต้องสะอาด เมื่อเข้าสู่ช่วงเริ่มต้น อย่ารีบร้อนต้องมีการอุ่นเครื่อง

ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการเวลาประมาณ 20 นาทีในการสร้างความตื่นตัวทางเพศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการออกัสซั่ม การข้ามวงจรการกระตุ้นความตื่นตัวทางเพศไปอย่างลวก ๆ ทำให้การสู่สุขสุดยอดยิ่งยากเย็นขึ้น  อย่าเข้าใจผิดว่าจุดสุดยอดเกิดได้แค่ในช่องคลอดได้เท่านั้น จุดสุดยอดทางเพศของผู้หญิงที่ดีที่สุดคือ จุดซียูวี คือจุดสำคัญที่สุดที่ช่วยหญิงไร้อารมณ์ให้เปลี่ยนแปลงเป็นหญิงสดชื่นตอบสนองต่อการสัมผัสจุดนี้

จำนวนของชายที่รู้จักได้ศึกษา รู้วิธีสัมผัสยังน้อยมาก ก่อให้เกิดปัญหาถามมาว่าทำไมฝ่ายหญิงไม่มีอารมณ์ จากวัยสาวถึงวัยสูงอายุ ปกติวัยสาวก็จะตอบสนองได้ดีกว่าวัยสูงอายุอยู่แล้ว พบว่าฝ่ายชายจะสัมผัสไม่ถูกจุดตลอดเวลา ผู้ที่ไม่รู้จักไม่เคยฝึกก็จะปฏิบัติไม่ได้ ไม่สามารถเปิดความสว่าง ความสดชื่นของอารมณ์ฝ่ายหญิงได้ จุดซียูวีเป็นศูนย์รวมของเนื้อเยื่อเส้นเลือดฝอยและกลุ่มประสาท เป็นประตูผ่านสิ่งเร้าเข้าสู่ระบบสมองส่วนต่าง ๆ ที่จะรับรู้แล้วสั่งงานกลับลงไปบริเวณที่รอตอบรับอยู่

ปรากฏการณ์ตอบสนองอย่างถูกที่ ถูกทาง ถูกเวลา และมีเวลานานพอ จะเกิดปรากฏการณ์ออกัสเซอม์แก่ฝ่ายหญิงได้หลายครั้งบ่อย ๆ โดยไม่ต้องใช้ยากระตุ้นแต่อย่างใด จุดซียูวีคือจุดคลิโทยูรีโทรวาไยนอลล์ (Clito-urethro-vaginal หรือ CUV complex) จุดหรือบริเวณนี้น่าศึกษาทางด้านเพศสัมพันธ์จิตวิทยาเป็นอย่างมาก สามารถ นำไปใช้เป็นแนวทางร่วมในการบำบัดรักษาผู้หญิงที่ไม่สามารถถึงจุดสุดยอดทางเพศสัมพันธ์ปกติได้

ชีวิตคู่จะรักกันมากขึ้น หากทั้งสองฝ่ายถึงจุดสุดยอดได้ใกล้เคียงหรือพร้อมกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพศศึกษาคู่กับความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้อง.

—————
ดร.อุ๋มอึ๋ม