วันไปรษณีย์โลก ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี โดยประกาศใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 โดยมีมติที่ประชุมองค์การไปรษณีย์สากลของโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพสากลไปรษณีย์ Universal Postal Union (UPU) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2410 ที่เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบงานการให้บริการและปรับปรุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านบริการไปรษณีย์

การเริ่มต้นของไปรษณีในประเทศไทยนั้น ในช่วงแรกมีอิทธิพลมาจากกงสุลประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปลายรัชกาลที่ 4 ราวปี พ.ศ. 2410 จากเดิมที่มีการสื่อสารในระบบ “ม้าใช้” หรือ “ม้าเร็ว” เช่นเดียวกับที่ทั่วโลกได้นิยมใช้กัน กล่าวคือ ใช้คนเดินข่าวเดินทางนำข่าวไปด้วยเท้าหรือใช้ม้า เรือแพเป็นพาหนะ

ต่อมาในต้นรัชกาลที่ 5 ราวปี พ.ศ. 2423 ข้าราชการสำนักของไทย ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงพระราชดำริจัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศไทย รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมไปรษณีย์ขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตึกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และในวันเดียวกันนี้เอง ก็ได้มีประกาศเปิดการไปรษณีย์ทดลองในกรุงเทพฯ โดยกำหนดให้มีบริการไปรษณีย์ภายในอาณาเขต ดังนี้คือ

  1. ด้านเหนือ ถึง สามเสน
  2. ด้านตะวันออก ถึง สระปทุม
  3. ด้านใต้ ถึง บางคอแหลม
  4. ด้านตะวันตก ถึง ตลาดพลู

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไปรษณีย์ไทย