กลับมาพบกันอีกครั้งกับเทศกาลงานบุญของพี่น้องชาวเชื้อสายจีน อย่าง “เทศกาลกินเจ” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็น 9 วัน 9 คืน ที่จะเป็นโอกาสที่ดี ที่หลายๆ คนจะชำระล้างจิตใจ ถือศีล งดกินเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเอง โดยในปี พ.ศ.2564 นี้ ทั่วประเทศไทย จะมีสถานที่ไหนบ้าง ที่จะมีการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 นั้น มาติดตามกัน

เทศกาลกินเจเยาวราช กรุงเทพฯ
สำหรับเทศกาลกินเจเยาวราช 2564 ทางเขตสัมพันธวงศ์ ประกาศไม่มีกำหนดจัดงานกิจกรรมเทศกาลงานเจเยาวราช หากแต่ศาลเจ้า โรงเจ และโรงทาน ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร ให้ยึดหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด สำหรับกิจกรรมทุกประเภทในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2564

โดยขอความร่วมมือในการลดการจุดธูปเทียนหรือการเผาสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย (วัดซุ่นเฮงยี่) และศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคม เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

เทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจภูเก็ต 2564 ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม ในงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะพิธีอิ้วเก้ง หรือพิธีแห่พระรอบเมือง เบื้องต้นให้มีการแห่พระได้แต่อาจเป็นขบวนแห่แบบรถยนต์ และมีการตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ทุก ๆ 3 วัน

โดยในการจัดพิธีกรรมต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับศาลเจ้าแต่ละแห่งว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างและการสวมหน้ากากอนามัยทั้งคนที่เข้าร่วมประเพณี และผู้ที่มารอชมขบวนแห่ รวมถึงการเปิดร้านค้าแผงลอยบริเวณรอบศาลเจ้า ซึ่งมีเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด (ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19)

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2564 เป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดงานกินเจที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยส่วนใหญ่จะจัดบริเวณศาลเจ้า เช่น ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย, ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก, ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย, ศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม, ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม หรือไม่ก็โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร, โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว และอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม เป็นต้น


ทั้งนี้ ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก เทศบาลนครสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดจำหน่ายอาหารเจ เทศกาลกินเจ ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดและกำหนดการจัดงานออกมาแต่อย่างใด หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรีบมาอัพเดทเลยทันที

เทศกาลกินเจสงขลา จังหวัดสงขลา
จากเฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา (วันที่ 23 กันยายน 2564) ประกาศอนุญาตจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ ระหว่างวันที่ 5-14 ตุลาคม 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งข้อปฏิบัติสำหรับศาลเจ้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ประกอบอาหาร/ผู้ตักอาหาร/ผู้แจกจ่ายอาหารในโรงทาน/ผู้บริโภค) ข้อปฏิบัติในการประกอบพิธี เป็นต้น

เทศกาลกินเจจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
จากเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (วันที่ 26 กันยายน 2564) ประกาศว่ายังคงมีมติให้จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2564 หากแต่งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม โดยงดการละเล่นอุปรากรจีน, งดการจำหน่ายอาหารในโรงเจ, งดจัดโรงครัวและโรงทาน และงดการเดินขบวนแห่ในกิจกรรมรับเจ้า ลอยกระทง และส่งเจ้า โดยใช้รถยนต์ในขบวนต่าง ๆ แทน โดยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายการควบคุมโรคที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด-19 (Smart Control and Living with Covid-19) ของภาครัฐ

ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว จังหวัดราชบุรี
เชิญร่วมงานเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่​ 5-15​ ตุลาคม​ 2564​ แบบ New Normal ในปีนี้ทางศาลจัดให้มีพิธีสวดพุทธบูชาวันละ​ 4 รอบเหมือนเดิม ​โดยพระสงฆ์​จีน​นิกาย​จากวัดเล่งเน่ยยี่ และเพื่อลดความแออัดได้โปรดทยอยมาสักการะพระคุณเจ้าที่ศาล ทางศาลจะทำการถ่ายทอดสดทุกพิธีให้เจอิ้วบางส่วนได้ตั้งจิตภาวนาอยู่ที่บ้าน​ และงดการนอนค้างที่ศาล ยกเว้นเจ้าหน้าที่บางส่วน​ งดเปิดโรงทานจัดเลี้ยงอาหารเจ​ งดพิธีลอยกระทง​ งดพิธีซิโกว​ งดพิธีป​ล่อยเต่า

เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดตรัง
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5-14 ตุลาคม โดยบันทึกข้อตกลง (MOU) กับตัวแทนศาลเจ้า 23 แห่ง เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

  • งดพิธีอัญเชิญศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้าออกโปรดสาธุชน และพิธีที่เกี่ยวเนื่อง
  • งดพิธีพ้อต่อกง พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณผู้ล่วงลับของชาวไทยเชื้อสายจีน มารับบุญกุศล พิธีกงเต๊ก และปรับเปลี่ยนพิธีทิ้งกระจาดเป็นวิธีแจกทาน
  • ลดจำนวนบุคลากรผู้ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมของศาลเจ้าลงให้เหมาะกับพิธีและกิจกรรมนั้น ๆ
  • ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมงานพิธีถือศีลกินผักเข้าพักอาศัยในโรงทานของศาลเจ้า
  • ไม่อนุญาตให้ร้านค้าจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณศาลเจ้า
  • งดโฆษณาเชิญชวนให้สาธุชนมาร่วมพิธีกรรมหรือกิจกรรมของศาลเจ้า
  • ไม่มีการแสดงมหรสพในช่วงการจัดงาน
  • พิธีกรรมและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และมาตรการอื่นที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด…