เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันครบรอบ 5 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 313 วัน ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โดยในวันที่ 13 ต.ค. ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ต่างทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อเป็นน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 อีกด้วย..