เหตุการณ์ในชีวิตต่อไปนี้อาจทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลที่จะนำไปสู่โรคหย่อนสมรรถ ภาพทางเพศ ​ปัญหาการงาน การสูญเสีย หรือความเครียด ปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้ง เจ็บป่วยหรือสูญเสียคนที่รัก กลัวความชราภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ และภาระทางการเงิน

การศึกษาหนึ่งแหล่งที่เชื่อถือได้ของทหารผ่านศึกที่มีโรคเครียด
หลังถูกทารุณกรรม (Posttraumatic stress disorder : PTSD) เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมากกว่าสามเท่า ความเครียดและความวิตกกังวลในระยะยาวอาจเพิ่มระดับฮอร์โมนในร่างกายและรบกวนกระบวนการของร่างกาย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ภาวะสุขภาพอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ภาวะสุขภาพที่อาจทำให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ความ เครียดและความวิตกกังวล ความเครียดและความวิตกกังวลสามารถทำให้สภาวะสุขภาพต่าง ๆ แย่ลงหรือพัฒนาไปสู่โรคประจำตัวต่าง ๆได้ มีการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาจเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต

ภาวะสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้แก่ โรคหลอดเลือดและหัวใจ, ความเสียหายของเส้นประสาท, ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, ความอ้วน, โรคเบาหวาน, ฮอร์โมนเพศชายต่ำ,กลุ่มอาการเมตาบอลิซึมคือโรคอ้วนลงพุง, มะเร็งต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโต และยาตามใบสั่งแพทย์บางชนิด

ความเครียดและความวิตกกังวลอาจนำไปสู่ปัจจัยการดำเนินชีวิตบางอย่างที่ส่งผลต่อโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่ การใช้ยาผิดกฎหมาย,การใช้ยาสูบ, การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และการใช้ชีวิตอยู่ประจำ

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากจิตใจมีแนวโน้มที่จะหายไปตามกาลเวลา สำหรับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ไม่หายไป ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อดูว่ามีตัวเลือกการรักษาใดบ้าง การรักษาขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำให้ท่านเครียดและวิตกกังวล.

—————————————–
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล