มาต่อกันอีกตอน…สำหรับ “ฤกษ์แห่งพระจันทร์ ปี พ.ศ. 2565” ที่แฟน ๆ ประจำ “เดลินิวส์” ติดตาม-รอคอยกันทุกช่วงต้นปี… “ฤกษ์วันขอพรพระจันทร์-ฤกษ์วันขอเงินพระจันทร์” ในปีใหม่ ซึ่งตอนที่แล้วทาง “ทีมสกู๊ปเดลินิวส์” ได้นำเสนอ “ฤกษ์ขอพรพระ จันทร์” ไปแล้ว วันนี้ตอนนี้ก็มาต่อกันด้วย “ฤกษ์วันขอเงินพระจันทร์” ฤกษ์พระจันทร์ที่เป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับ “โชคลาภเงินทอง” ซึ่งในส่วนของฤกษ์น่าลองน่าลุ้นนี้…ฤกษ์ขอเงินพระจันทร์นี่จะยึดโยง “วันอมาวสี-วันนิวมูน (New Moon)

“ฤกษ์ขอเงินพระจันทร์” นั้น “เชื่อกันมาแต่อดีต” …

“ฤกษ์ลุ้นกระเป๋าตุง” ปี พ.ศ. 2565 นี้มี “13 ฤกษ์” …

ทั้งนี้ “อมาวสี-นิวมูน” เป็นวันที่ตำแหน่งองศาดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิท หรือเรียกว่า “เกิดจุดจันทร์ดับ” ซึ่งกับ ปี พ.ศ. 2565 นี้มีรวมทั้งหมด 13 ครั้ง แม้ครั้งแรกผ่านไปแล้วคือวันที่ 3 ม.ค. เวลา 00.51 น.แต่ก็ยังมีอีกถึง 12 ครั้ง ดังนี้คือ… วันที่ 1 ก.พ. เวลา 12.34 น., วันที่ 3 มี.ค. เวลา 00.36 น., วันที่ 1 เม.ย. เวลา 13.30 น., วันที่ 1 พ.ค. เวลา 03.13 น., วันที่ 30 พ.ค. เวลา 17.56 น., วันที่ 29 มิ.ย. เวลา 09.26 น., วันที่ 29 ก.ค. เวลา 00.28 น., วันที่ 27 ส.ค. เวลา 15.29 น., วันที่ 26 ก.ย. เวลา 04.56 น., วันที่ 25 ต.ค. เวลา 17.40 น., วันที่ 24 พ.ย. เวลา 05.33 น. และอีกครั้งคือ วันที่ 23 ธ.ค. เวลา 16.54 น.

นี่เป็น “ฤกษ์พระจันทร์ด้านโชคลาภเงินทอง” ในปีนี้ ที่มีการเปิดเผยผ่านมาทาง “ทีมสกู๊ปเดลินิวส์” โดย อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ซึ่งมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเป็น “ฤกษ์ขลัง” เพื่อ “ทำพิธีขอเงินพระจันทร์

อ.ภิญโญ ได้ระบุไว้ว่า… ทาง อ.จรัญ พิกุล อดีตประธานสภาโหราจารย์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ท่านได้เคยสอนเกี่ยวกับเรื่อง “วันนิวมูน-วันอมาวสี” เอาไว้ว่า… “อมาวสีเป็นวันที่แรงมาก” และที่จะแรงมากที่สุดก็คือวันอมาวสีที่มีการเกิด “สุริยคราส” หรือ “สุริยุปราคา” ที่เป็นแบบ “เต็มดวง” ขณะที่สุริยุปราคาแบบบางส่วนก็จะแรงหรือมีอิทธิพลลดหลั่นลงมา โดยกับวันอมาวสีที่เป็นวันแรงนี้ “เป็นวันที่ควรสร้างสรรค์สิ่งดีงาม โดยเชื่อกันว่า… ใครสร้างแต่สิ่งดีงามในวันนี้ สามารถจะอธิษฐานขอเงินจากพระจันทร์ได้” โดยต้องขอแบบที่เป็นไปได้ และ ขอได้ภายในช่วงก่อนหรือหลังเวลาจุดอมาวสี 8-12 ชั่วโมง  

จะขอแทนผู้อื่นไม่ได้ ต้องขอเพื่อตนเองเท่านั้น…

และต้องขอด้วยความเชื่อมั่น ด้วยความตั้งใจที่ดี

ทาง “ทีมสกู๊ปเดลินิวส์” วันนี้ก็นำ “วิธีทำพิธีขอเงินพระจันทร์” มาบอกกันไว้อีก ซึ่งนอกจากเรื่องช่วงวันเวลาที่ขอแล้ว อ.ภิญโญ ก็ได้แนะนำการทำพิธีไว้ว่า… ให้เตรียมธูปเทียนบูชา ใช้ธูป 15 ดอกตามกำลังดาวจันทร์ เทียน 2 เล่ม ดอกไม้มงคล 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 9 หรือ 15 อย่าง ตามแต่สะดวก และองค์ประกอบสำคัญที่ต้องเตรียมด้วยคือ “กระเป๋าเงินที่ใช้ประจำโดยนำเงินเท่าที่หามาได้มากที่สุดใส่กระเป๋าเก็บไว้ตลอดวัน วางไว้บนพานหรือภาชนะที่เหมาะสมหน้าพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง ซึ่งในวันนี้ห้ามนำเงินส่วนนี้ไปใช้ เงินที่จำเป็นจะต้องใช้ก็แยกเตรียมไว้ต่างหาก และในวันนี้ก็ ห้ามให้ใครยืมเงิน รวมถึง อย่าให้ใครต้องมาทวงหนี้ อีกทั้ง ต้องพยายามอย่าให้มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่ดีเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือดีที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้น…

ดีหรือไม่ดีก็จะมีอิทธิพลครอบงำดำรงอยู่ไป 1 เดือนเต็ม!!

‘ฤกษ์ขลัง’ ปี ๒๕๖๕ ‘ขอพรพระจันทร์’ วันเด่น ‘ทำดีมีมงคล’

กับการทำพิธี… ก็เริ่มจากจุดธูปเทียนบูชา พนมมือ หลับตาตั้งจิตใจให้แน่วแน่ว่าจะขอพระจันทร์ แล้วก็ สวดบทชุมนุมเทวดา บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 รวมถึงสวดมนต์บทที่รู้หรือใช้บ่อย ให้จิตเป็นสมาธิ และ สวดพระปริตร “อภยปริตร” 15 จบด้วย เชื่อว่ายิ่งขลัง จากนั้นแนะนำตัวเองต่อเทวดาพระจันทร์และเทพยดาทั้งหลาย ว่า… ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…เพศ… เกิดวันที่…เดือน…พ.ศ… อายุ… เชื้อชาติ…สัญชาติ…ศาสนา… บิดาชื่อ…นามสกุล… มารดาชื่อ…นามสกุล… ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่…ถนน…ตรอก/ซอย…ตำบล/แขวง…อำเภอ/เขต…จังหวัด… มีความจำเป็นจึงต้องทำพิธีขอจากพระจันทร์” จากนั้นก็ นำกระเป๋าเงินที่เตรียมไว้มาอธิษฐาน จินตนาการตามที่ต้องการขอ โดยให้เริ่มกล่าวขอว่า…

“ขอให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ฟ้ากำหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมาแล้วอธิษฐานขอตามที่ต้องการ ซึ่งย้ำว่า ต้องขอแบบที่เป็นไปได้ อยู่ในกรอบเหตุผล ไม่ขัดกฎหมาย-ศีลธรรม ควรขอแค่ 3-5 ข้อ อย่างมากห้ามเกิน 8 ข้อ โดย อ.ภิญโญ ขยายความในส่วนนี้เอาไว้ว่า… ถ้าขอมากเกินไปจิตใจก็จะลังเลไม่แน่วแน่ จะทำให้ขาดคุณสมบัติในการขอ

ทั้งนี้ ต้องเก็บคำขอเป็นความลับด้วยความเชื่อมั่น-ตั้งใจดี ซึ่งด้วยอำนาจบุญวาสนาบารมีที่เคยสร้างในอดีตกาลก็จะมาอนุกูลเชื่อมต่อกุศลกรรมที่สร้างในปัจจุบัน จะเป็นปัจจัยส่งผลโยงคำอธิษฐาน ด้วยเหตุที่ว่า… “กรรมคือการกระทำ อดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นรากฐานของอนาคต อนาคตที่ใกล้ ๆ ก็จะเป็นรากฐานของอนาคตที่ไกล ๆ ออกไป

ทาง อ.ภิญโญ ยังย้ำไว้ถึงการ “ขอเงินพระจันทร์ในวันอมาวสี” ด้วยว่า… สิ่งที่สำคัญคือต้องระวังรักษาจิตใจให้ผ่องใส เป็นไปในทางดีงาม เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต คิดทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพยายามอย่าให้มีเหตุการณ์ใดที่ไม่ดีเกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นจะมีอิทธิพลดำรงอยู่ไปอีก 1 เดือนจนถึงอมาวสีเดือนถัดไป อีกทั้ง วันที่ขอนี้ควรมีการทำบุญตักบาตร  หรือถวายสังฆทาน  และมีการให้ทาน ปล่อยชีวิตสัตว์ รวมถึง ควรรับศีล 5 มายึดถือปฏิบัติ ด้วยคำมั่นสัญญา…

เน้นย้ำไว้ว่านี่คือ “เคล็ดขลังสำคัญ” ของ “ฤกษ์ดี” นี้

ฤกษ์ “นิวมูน-อมาวสี” กับการ “ขอเงินพระจันทร์” …

ที่ “คิดดี-ทำดีเป็นที่ตั้ง” ก็ “เชื่อว่ามีลุ้นกระเป๋าตุง” .