โลกออนไลน์และเครือข่ายไร้สายที่โยงใยไปทั่วโลกเพื่อเชื่อมต่อคนให้สามารถสื่อสารกันได้เพียงชั่วพริบตาหรือที่หลายคนเรียกง่าย ๆ ว่า “อินเตอร์เน็ต” หรือ “อินเทอร์เน็ต” นั้น ถือได้ว่าเป็นระบบสื่อสารที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน และเป็นเสมือนอีกโลกหนึ่งที่ให้เราสามารถค้นหาและสร้างความบันเทิงรวมถึงทำสิ่งต่าง ๆ กับคนอื่นครึ่งโลกได้อย่างสะดวกสบาย และอินเทอร์เน็ตก็แทบจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันแล้วด้วย

แต่น้อยจะรู้ว่าวันสำคัญเขาก็มีวันที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจด้วยนะ วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” จึงไม่พลาดพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “วันแห่งอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Internet Day)” กันว่าจะมีที่มาอย่างไร และสำคัญกับเราอย่างไร

เรามาทำความรู้จักกับอินเทอร์เน็ตกันก่อน อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศอีกด้วย

ประเภทของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีดังต่อไปนี้

การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานเป็นสำคัญ เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลที่บ้าน ใช้ในเชิงธุรกิจ ใช้เพื่อความบันเทิง หรือใช้ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้นการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความต้องการ รวมทั้งเงินทุนที่จะใช้ในการติดตั้งระบบด้วย ปัจจุบันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้มี 5 ลักษณะ คือ

1.การเชื่อมต่อแบบ Dial Up

เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เคยได้รับความนิยมในยุคแรก ๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคล กับสายโทรศัพท์บ้านที่เป็นสายตรงต่อเชื่อมเข้ากับโมเด็ม (Modem) ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต้องทำการติดต่อกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านหมายเลขโทรศัพท์บ้าน โดยผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะกำหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มาให้เพื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบ Dial Up คือ

  -อุปกรณ์มีราคาถูก
  -การติดตั้งง่าย
  -การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทำได้ง่าย
  -ข้อเสีย คืออัตราการรับส่งข้อมูลค่อนข้างต่ำเพียงไม่เกิน 56 kbit (กิโลบิต) ต่อวินาที

2.การเชื่อมต่อแบบ ISDN (Internet Services Digital Network)
เป็นการเชื่อมต่อที่คล้ายกับแบบ Dial Up เพราะต้องใช้โทรศัพท์และโมเด็มในการเชื่อมต่อ ต่างกันตรงที่ระบบโทรศัพท์เป็นระบบความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิทัล (Digital) และต้องใช้โมเด็มแบบ ISDN Modem ในการเชื่อมต่อ ดังนั้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ ISDN จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ คือ

 1. ต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ ISDN
 2. การเชื่อมต่อต้องใช้ ISDN Modem ในการเชื่อมต่อ
 3. ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ที่จะใช้บริการนี้ อยู่ในอาณาเขตที่ใช้บริการ ISDN ได้หรือไม่

ข้อดี คือไม่มีสัญญาณรบกวน มีความเร็วสูง และยังคงสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อพูดคุยไปได้พร้อม ๆ กับการเล่นอินเทอร์เน็ต
ข้อเสีย คือมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบ Dial Up

3.การเชื่อมต่อแบบ DSL (Digital Subscriber Line)
เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้สายโทรศัพท์ธรรมดา ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและพูดผ่านสายโทรศัพท์ปกติได้ในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบ DSL ก็คือ

 1. ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ที่ติดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ DSL หรือไม่
 2. บัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในแบบ DSL
 3. การเชื่อมต่อต้องใช้ DSL Modem ในการเชื่อมต่อ
 4. ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card หรือ Lan Card ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

ข้อดี คือมีความเร็วสูงกว่าแบบ Dial Up และ ISDN
ข้อเสีย คือไม่สามารถระบุความเร็วที่แน่นอนได้

4.การเชื่อมต่อแบบ Cable
เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านสายสื่อสารเดียวกับ Cable TV จึงทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับการดูทีวีได้ โดยต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ

 1. ใช้ Cable Modem เพื่อเชื่อมต่อ
 2. ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card หรือ Lan Card ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

ข้อดี คือถ้ามีสายเคเบิลทีวีอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยเพิ่มอุปกรณ์ Cable Modem ก็สามารถเชื่อมต่อได้
ข้อเสีย คือถ้ามีผู้ใช้เคเบิลในบริเวณใกล้เคียงมาก อาจทำให้การรับส่งข้อมูลช้าลง

5.การเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites)
เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเรียกว่า Direct Broadcast Satellites หรือ DBS โดยผู้ใช้ต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ

 1. จานดาวเทียมขนาด 18-21 นิ้ว เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณจากดาวเทียม
 2. ใช้ Modem เพื่อเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต

ข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites) ได้แก่

 1. ต้องส่งผ่านสายโทรศัพท์เหมือนแบบอื่น ๆ
 2. ความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำมากเมื่อเทียบกับแบบอื่น ๆ
 3. ค่าใช้จ่ายสูง

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราหลาย ๆ ด้าน ทั้งการศึกษา พาณิชย์ ธุรกรรม วรรณกรรม และอื่น ๆ ดังนี้

ด้านการศึกษา

 • สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
 • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
 • นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็นข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นต้น

ด้านธุรกิจและการพาณิชย์

 • ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ใช้ที่เป็นบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น

ด้านการบันเทิง

 • การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่น ๆ โดยมีภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับวารสารตามร้านหนังสือทั่ว ๆ ไป
 • สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
 • สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่าง ทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้ เป็นต้น

สำหรับ วันแห่งอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Internet Day) เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2555 เมื่อกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ และคณะกรรมาธิการยุโรป มีข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมดูแลให้อินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยต่อเยาวชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั่นเอง

ดังนั้น อย่างที่เราทราบกันดีว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านต่อมนุษย์ และเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายสังคมที่สำคัญที่เป็นรากฐานในการพัฒนาต่อยอดในหลาย ๆ ด้านให้โลกเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้น แต่เมื่อมีประโยชน์ อินเทอร์เน็ตก็เกิดโทษได้เช่นกัน หากเราใช้ไม่ถูกวิธีและใช้ในทางกลั่นแกล้งผู้อื่น ดังนั้นควรคิดและตระหนักให้ดีถึงผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยจะดีที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก วิกิพีเดีย