จุดเริ่มต้นของวันเสื้อยืดขาว เริ่มจากพนักงานของบริษัทเจอเนอรัลมอเตอร์ส (General Motors) ได้ก่อการประท้วงครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 เพื่อหวังเรียกร้องสวัสดิการและการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม หลังจากที่บริษัทเจอเนอรัลมอเตอร์ส บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดัง ต้องการลดต้นทุนและเลิกจ้างคนงาน โดยทำการยกเลิกโมเดลรถยนต์ที่ราคาแพงและจ้างคนงานในค่าแรงที่น้อยกว่าเดิม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้มีพระราชบัญญัติ Wagner ซึ่งได้อนุญาตให้คนงานจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานอย่างถูกกฎหมาย การประท้วงที่สำคัญนี้ทำให้สหภาพแรงงาน United Auto Workers (UAW) กลายเป็นตัวแทนต่อรองสำหรับผู้ทำงานในบริษัทเจอเนอรัลมอเตอร์ส

ทั้งนี้ การประท้วงนี้ทำให้การผลิตของบริษัทเจอเนอรัลมอเตอร์สหยุดชะงัก และยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล : wikipedia