สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,790 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 9,786 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,077,179 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17,109 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,001,925 ราย กำลังรักษา 101,281 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,638 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 21 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 20.1

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,300,614 ราย หายป่วยแล้ว 4,170,419 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 54 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 28,914 ราย