เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พ.ค.65 วันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา นั้น

เนื่องในปัจจุบัน ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา คนรุ่นใหม่เริ่มลืมเลือนไป ทำให้ นายไมตรี จิตตินันทน์ หนุ่มนักรังสีการแพทย์ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ไอเดียบรรเจิดในการอนุรักษ์ และร่วมรณรงค์ให้คนไทยรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงตัดและทำทรงผมสุดไฉไล เพื่อระลึกถึงวันวิสาขบูชา โดยออกแบบทรงผมด้านหลังเป็นรูปพระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ ด้านซ้ายของทรงผมเป็นภาพดอกบัว ส่วนด้านขวาเป็นภาพวัด เจดีย์และมีดวงจันทร์อยู่ด้านหลัง ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทย ให้ตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใตตราบนานเท่านาน.

หนุ่มนักรังสีการแพทย์ ตัดผมสุดจี๊ด! รณรงค์คนไทย ‘การ์ดไม่ตก’ สงกรานต์