เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมแนวดิ่งผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต ว่า วันนี้เป็นการประชุมแนวดิ่งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจทั้ง 50 เขต ปกติมีการประชุมเป็นประจำ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มาเข้าร่วมประชุม ได้หารือกันในเรื่องต่างๆ ที่เทศกิจดำเนินการ ซึ่งก็ทำได้ดี เช่น การช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆ การระดมกำลังการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งเรื่องการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ปัญหาต่างๆ จุดที่เสนอเข้ามาเพื่ออนุมัติในอนาคต ปัจจุบันมีจุดผ่อนผันที่อนุมัติ 55 จุด และอยู่ระหว่างลงนามประกาศ 31 จุด รวม 86 จุดและมีจุดที่อาจจะมีศักยภาพที่จะอนุมัติเพิ่มเติมได้ โดยเน้นว่าต้องให้มีความชัดเจน และได้แจ้งแต่ละเขตต้องทำจุดทำการค้าที่ได้รับอนุมัติเป็นจุดครูหรือจุดที่เป็นต้นแบบจริงๆ ให้ประชาชนเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าแบบนี้แหละที่อยากได้ มีคุณภาพดี ไม่เบียดเบียนการสัญจรคนเดินเท้า เพื่อนำไปเป็นครูที่สอนจุดอื่นๆ ให้ดีขึ้นได้ หาบเร่แผงลอยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องอยู่กับพวกเราเป็นเรื่องทั้งเศรษฐกิจ ทั้งคนซื้อและคนขาย แต่ต้องไม่เบียดเบียนกัน ไม่รกรุงรัง ประชาชนสัญจรได้โดยสะดวก และไม่เป็นแหล่งของการก่อเกิดทุจริต

แผงลอยมีอยู่ 3 แบบ แบบแรกคือ หาบเร่ชุมชน ที่อยู่กับชุมชนมานาน เช่น อยู่ในซอยแบบที่ 2 หาบเร่-แผงลอย สำหรับพนักงานออฟฟิศที่อยู่ในเมืองอยู่ในถนนใหญ่ และแบบที่ 3 กลุ่มแผงลอยที่ขายนักท่องเที่ยว แต่ละกลุ่มต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมแตกต่างกันไป ส่วนเรื่องวันหยุดมอบหมายสำนักเทศกิจวิเคราะห์ว่าแต่ละพื้นที่ต้องการหยุดวันไหน เพราะแต่ละพื้นที่มีความต้องการแตกต่างกัน หากเป็นหาบเร่-แผงลอย ประเภทออฟฟิศ อาจจะหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ เพราะกฎหมายกำหนดให้หยุดหนึ่งวัน แต่ไม่ได้ระบุว่าให้หยุดวันจันทร์ ดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะหยุดวันอาทิตย์และทำความสะอาดพื้นที่วันอาทิตย์ และวันจันทร์ก็เปิดทำการค้าต่อเนื่องจากมีความต้องการกลับคืนมา ดังนั้นในแต่ละจุดให้เทศกิจเสนอมา เพราะเป็นคนอยู่ในพื้นที่และหากมีการหยุดแล้วต้องมีการทำความสะอาดอย่างจริงจัง ดังนั้นการหยุดเหลื่อมกัน อาจจะเป็นข้อดีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดไม่ต้องมาทำการล้างทำความสะอาดภายในวันจันทร์วันเดียว แต่ทำให้สอดคล้องกับพื้นที่ และในอนาคตอาจจะมีการพิจารณาความจำเป็นว่าต้องหยุดทุกอาทิตย์หรือหยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ได้หรือไม่ เพราะเป็นเศรษฐกิจที่ประชาชนต้องการ ซึ่งต้องเอาจริงเอาจังและเป็นเรื่องที่เราจะเร่งผลักดัน

อีกเรื่องหนึ่งที่ให้รายงานคือเรื่องการจราจรโดยให้รายงานจุดที่มีปัญหาเข้ามาในแต่ละเขตว่าจุดติดขัดหรือจุดฝืดอยู่ที่ไหน เช่น เรื่องการจอดรถส่งของ การทำผิดกฎหมายริมถนน ซึ่งหลายจุดทำให้เกิดการจราจรติดขัดต่อเนื่องระยะยาว โดยวันจันทร์สำนักเทศกิจจะรายงานจุดที่มีปัญหาเข้ามาและหาแนวทางแก้ไข แล้วจะเริ่มทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อน อีกเรื่องที่ดำเนินการไปคือเรื่องเด็กเช็ดกระจกบริเวณสี่แยก ซึ่งได้เริ่มดำเนินการนำร่องแล้วที่เขตคลองเตย จริงๆ แล้วกลุ่มเช็ดกระจกเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่ามองว่าเป็นอาชญากรหรือ มองว่าเป็นภาระหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญ เพราะหากเขาไม่ลำบากจริงคงไม่มาเช็ดกระจก จึงมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทำงานร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม ให้ทำการแก้ไขปัญหา โดยมองการแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ใช่แก้ไขระยะสั้น ต้องดูต้นตอว่าบ้านอยู่ไหน ปัญหาคืออะไร ฝึกอาชีพได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่ว่ากดดันให้ออกจากพื้นที่ พร้อมกันนี้ให้ทุกเขตรายงานเข้ามาว่าจุดไหนที่มีเด็กเช็ดกระจกเพื่อจะได้ทำการแก้ไข ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความลึกในแง่ของเรื่องรายได้ เราเข้าใจปัญหาแต่ก็ต้องดำเนินการ

“เทศกิจก็เหมือนโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมเรากับประชาชน ไม่แตกต่างจากพนักงานรักษาความสะอาดหรือพนักงานกวาดขยะ เพราะว่าเป็นตัวที่เชื่อมเรากับประชาชน เรามีนโยบายดีแค่ไหน ถ้าโซ่ข้อสุดท้ายไม่ดี ประชาชนก็ไม่รู้สึกประทับใจหรือรู้สึกไม่ดีด้วย แต่ถึงแม้นโยบายเราไม่ดี แต่ถ้าโซ่ข้อสุดท้ายดี ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องดีได้ งั้นต้องให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน ที่ผ่านมาเทศกิจทำงานได้ดีในช่วงน้ำท่วม แต่อาจจะมีส่วนหนึ่งที่มีข้อกังวลเรื่องความโปร่งใส ต้องเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส และยืนยันว่านโยบายของผู้บริหารชุดนี้ เน้นเรื่องความโปร่งใสและสุจริต คำว่า “ทุจริต” เราไม่อดทน หากมีการทุจริตยังไงก็อยู่ไม่ได้” นายชัชชาติ กล่าว

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสำนักเทศกิจรายงานแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรการจัดประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2565 เพื่อรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับบุคคลสำคัญพร้อมคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งอำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติของทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและคู่สมรสที่เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การอำนวยความสะดวกการจราจรกำหนดเส้นทางหลัก เส้นทางสำรอง เส้นทางฉุกเฉิน โดยประชาชนผู้ใช้ทางได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ดำเนินการจัดระเบียบหาบ-แผงลอย จัดระเบียบทางเท้า รวมทั้งเส้นทางเข้าออกโดยรอบสถานที่ประชุม สถานที่พำนักและสถานที่ตามที่กำหนด โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการแผนการปฏิบัติและแผนการใช้กำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและมีการประสานสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดจริงจังและต่อเนื่อง.