เมื่อวันที่ 4 ก.ค. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชาชน 6,400 ราย ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ภายใต้โครงการสานหัวใจทำความดี สร้างภูมิคุ้มกันโควิด โดยมีจุดประสงค์ ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้ทาง RAMACOVID CallVaccine หรือ โทร. 0-2078-9078 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ในเวลา 08.00-15.00 น. (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)

ล่าสุดเพจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้จองวัคซีน Sinopharm แล้วเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้จองวัคซีน Sinopharm แล้วเต็มจำนวนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ❤️

Posted by คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital on Saturday, July 3, 2021