สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ว่ากระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชารายงานสถิติผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 ในประเทศ เพิ่มเป็นอย่างน้อย 55,187 คน โดยมีการยืนยันผู้ติดเชื้อ 896 คนในรอบวันที่ผ่านมา จากจำนวนดังกล่าว 210 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาอพยพกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน   
ขณะที่สถิติผู้ที่หายป่วยแล้วอยู่ที่อย่างน้อย 47,386 คน เพิ่มขึ้น 646 คน และมีผู้เสียชีวิตอีก 28 ราย ทำให้ตอนนี้กัมพูชามีสถิติผู้เสียชีวิตสะสมจากโรคโควิด-19 อย่างน้อย 748 ราย
ด้านนายเคือง สะเร็ง ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ กล่าวว่า ปัจจุบันในเมืองหลวงของประเทศ มีผู้ติดเชื้อเกือบ 600 คน กำลังรักษาตัวแบบแยกโรค ณ ที่พักอาศัย ( Home Isolation ) โดยเป็นผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ และป่วยแบบมีอาการเบาบาง ซึ่งผู้อำนวยการทั้ง 14 เขตของกรุงพนมเปญ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแห่งอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การรักษาโรคโควิด-19 ด้วยวิธีนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อแบ่งเบาภาระของบุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาล.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES