เมื่อวันที่ 8 ต.ค.เพจ Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความ สรุปใจความสำคัญระบุว่า สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดพระราชพิธีเสกสมรส เจ้าชายอับดุล มาทีน กับอานิชา อิซา คาเลบิก ในวันที่ 7-16 มกราคม 2024 นี้

ซึ่งในฐานพระบรมวงศานุวงศ์ จึงมีการจัดพระราชพิธีสุดยิ่งใหญ่อลังการและเป็นไปตามพระราชประเพณีและทางศาสนาตลอดเวลา 10 วัน เริ่มตั้งแต่พิธีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตการเสกสมรสอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มกราคม ณ พระราชวังอิสตานา นุรุล อิมาน ตามด้วยพิธีบรรเลงโดยวงมโหรีเริ่มการฉลองเสกสมรสตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ณ หอพระราชพิธี กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน

จากนั้นตามด้วยพิธีรับพระบรมราชโองการพระบรมราชานุญาต และพระราชพิธีทรงหมั้นในวันที่ 9 มกราคม จากนั้นจะประกอบพระราชพิธีพระราชทานแป้งและของทูลพระขวัญแก่เจ้าบ่าว-เจ้าสาวในวันที่ 10 มกราคม

พระราชพิธีทางศาสนา ฉลองการเสกสมรสจะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 มกราคม ณ มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ตามด้วยไฮไลท์สำคัญของงานคือพระราชพิธีพระราชทานฉลองเสกสมรสในวันที่ 14 มกราคม ณ พระราชวังอิสตานา นุรุล อิมาน ปิดท้ายด้วยพระราชพิธีพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารในค่ำของวันที่ 15 มกราคม และพิธีบรรเลงดนตรีโดยวงมโหรีเป็นการสิ้นสุดพระราชพิธีเสกสมรสในวันที่ 16 มกราคม

เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสวัย 32 พระชันษา ในสมเด็จพระราชาธิบดี ซึ่งประสูติแต่อดีตพระมเหสีพระองค์ที่ 2 ฮาจาห์ มิเรียม อับดุล อาซิส ทรงเป็นพระราชบุตรพระองค์สุดท้ายที่ได้เสกสมรสในหมู่พระพี่น้องทั้งสาม หลังพระเชษฐภคินีทั้งสอง เจ้าหญิงฟัดซิลาห์ และเจ้าหญิงอาซีมาห์ ทรงเสกสมรสในเดือนมกราคม ปี 2022 และ 2023 ตามลำดับ

ขอบคุณเพจ Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย