เมื่vวันที่ 19 ก.ย. พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จ.เชียงใหม่ นำกำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ออกลาดตระเวน ในพื้นที่รอยต่อบ้านแม่แฮ-บ้านขุนแม่สอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเส้นทางป่าเขา และเป็นช่องทางสำคัญให้กับกลุ่มลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน ลักลอบเข้ามาในประเทศ ผลการออกลาดตระเวน พบกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมา ลอบเดินเข้ามาลัดเลาะตามป่าเขา 23 คน แบ่งเป็นชาย 13 คน หญิง 10 คน จึงเข้าจับกุมตัว

สอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดอ้างว่า จ่ายค่านำพาให้กับนายหน้าในเมียนมา แล้วลักลอบเดินเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อจะมารอผู้นำทาง หวังเข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่ถูกสกัดจับไว้ได้ก่อนจึงนำตัวทั้งหมดตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  ก่อนนำผู้ต้องหามาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป