เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.

  • ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

5 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

1. เขตคลองสาน 30.7 มคก./ลบ.ม.

2. เขตทวีวัฒนา 29.8 มคก./ลบ.ม.

3. เขตวังทองหลาง 29.1 มคก./ลบ.ม.

4. เขตบางพลัด 28.4 มคก./ลบ.ม.

5. เขตบางกอกใหญ่ 28.3 มคก./ลบ.ม.

  • กรุงเทพเหนือ 22.1-26.4 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
  • กรุงเทพตะวันออก 20.3-27.7 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
  • กรุงเทพกลาง 20.3-29.1 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
  • กรุงเทพใต้ 17.4-28.1 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
  • กรุงธนเหนือ 18.7-30.7 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
  • กรุงธนใต้ 20.4-25.8 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี