เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองโฆษก สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ กรณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบนครบาลร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) บุกจับกุมที่บ้านพัก ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในพื้นที่ย่านรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ในช่วงเช้าของวันนี้ นั้น

นายธีร์ กล่าวว่า ในประเด็นดังกล่าว ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้รับทราบและมอบหมายให้ตนพร้อมด้วยทีมศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. (ศสป.สพฐ.) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทันที และพบว่าเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นจริง ข้าราชการรายดังกล่าว ได้อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งข้อหาที่ถูกจับกุมถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการอย่างเด็ดขาดในทันที โดยขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าว ได้พิจารณามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากนั้นก็จะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป อีกทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยฯ ติดตามการขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทางหนึ่ง เพื่อนำข้อเท็จจริงเข้าสู่การตรวจสอบในเชิงลึก และรายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์ให้ สพฐ. ทราบต่อไป

“ในประเด็นดังกล่าว พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้สั่งการให้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมทั้งดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพราะประเด็นเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษานี้ เป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในด้านความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำและกำกับสถานศึกษามาโดยตลอด ว่าจะต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยจากสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วย จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน หลังจากนี้ ก็จะกำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานในกำกับทุกสังกัด ตรวจตราเรื่องยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งภายในและบริเวณรอบสถานศึกษา และต้องร่วมกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของบุคลากรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างรอบด้านครบทุกมิติ ให้สถานศึกษาปลอดภัย “เรียนดี มีความสุข” เกิดขึ้นได้จริง” รองโฆษก สพฐ. กล่าว