จากกรณี หน่วยงานภาครัฐ พยายามคุมเข้มกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วง 7 วันอันตรายของ “เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567” โดยวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ พบว่ามีคดีทั้งหมด 326 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 258 คดี ขับรถประมาท 2 คดี และคดีขับเสพ 66 คดี ขณะที่จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 60 คดี สมุทรปราการ 29 คดี และกำแพงเพชร 28 คดี ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สำหรับวันที่สองของการควบคุมเข้มงวดในช่วง 7 วันอันตราย (12 เม.ย.) มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั้งสิ้น 1,179 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 1,131 คดี คดีขับรถประมาท 1 คดี และคดีขับเสพ 47 คดี ส่วนสถิติคดีเมาขับสะสมสูงสุดอันดับหนึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร มี 191 คดี รองลงมา จ.นนทบุรี 120 คดี และตามด้วย จ.สมุทรปราการ 107 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่สองของช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี 66 จำนวน 1,061 คดี และปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1,131 คดี เพิ่มขึ้น 70 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.59

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยอีกว่า สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 125 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาชนและผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 5,114 คน นอกจากนี้ ยังฝากความห่วงใยให้แก่ประชาชนในวันสงกรานต์ต้อนรับปีใหม่ไทย ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ควรขับขี่รถขณะเมาสุรา ง่วงไม่ขับ ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง สวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน.