เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 67 ที่ป่าชุมชน หลังโรงเรียนบ้านหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระอธิการกัมปนาท สุเขธิโต เจ้าอาวาสวัดหมูสี พร้อมด้วย จิตอาสา 904 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมรมฮักเขาใหญ่ กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้าง พระสงฆ์สามเณร ชาวบ้าน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหมูสี 100 คน

ร่วมทำกิจกรรม โครงการ “ต้นกล้าจิตอาสาปลูกต้นไม้ บวรกินได้ บ้าน วัด โรงเรียน” โดยนำ ต้นมะค่า ต้นสะเดา ต้นยาง ต้นถิ่น ที่เพาะเชื้อเห็ด มาปลูกในป่าชุมชน เพื่อสร้างความชุ่มชื่นสร้างป่าชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน และที่สำคัญปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ โดยรอบเขาใหญ่ ช่วยสร้างออกซิเจนลดโลกร้อน

ด้าน พระอธิการกัมปนาท สุเขธิโต เจ้าอาวาสวัดหมูสี เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมทำมาต่อเนื่อง การปลูกต้นไม้ บวรกินได้ คือ บ้าน วัด โรงเรียน สร้างป่าชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน เพราะต้นไม้ที่นำมาปลูกในวัด มีการเพาะเชื้อเห็ดมาด้วย

ดังนั้นต้นไม้ก็อยู่ได้ ไม่มีการตัดทำลาย ชาวบ้านก็ยังดูแลต้นไม้ เพราะสามารถเก็บเห็ดสร้างรายได้ ลดคาร์บอน ลดโลกร้อนได้อีกด้วย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนมากๆ ก่อนจะไม่มีป่า มีน้ำ มีอากาศ