พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนพรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 คงเดิม กลุ่มดีเซล และพรีเมียม ดีเซล เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 25 พ.ค. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน = 46.04, แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.15, E20 = 36.04, แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.78, E85 = 35.79, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 46.74, ดีเซล = 32.44, พรีเมียม ดีเซล = 44.44 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร