บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคล่า ใน 63 จังหวัดทั่วประเทศ เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ ‘โค้ก ออริจินัล’ และ ‘โค้ก ซีโร่’ ขนาด 300 มล. ที่ ‘ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100%’ ไม่รวมฉลากและฝาขวด

หลังจากปีที่ผ่านมา ได้นำร่องเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PET รีไซเคิล 100% ไม่รวมฉลากและฝาขวด ขนาด 1 ลิตร ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก ดังนั้นในปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ออกบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เพิ่มเติม ในขวดขนาด 300 มล. พร้อมคาดว่า ภายในปี 2567 นี้ บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะสามารถลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ได้มากกว่า 1,300 ตัน

‘ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี’ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ การสื่อสาร และความยั่งยืน บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า หลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ในปีที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโคคา-โคล่า ที่ต้องการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยมุ่งที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์ของโค้กสามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2568 และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 50% ภายในปี 2573 โดยบรรจุภัณฑ์โค้ก ขนาด 300 มิลลิลิตร เหมาะกับพฤติกรรมการดื่มของคนไทยเป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Gen Z ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ทั้งในแง่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อความยั่งยืนรวมถึงสนับสนุนการเก็บคืนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสม

ด้าน ‘ปุณฑริกา สุสัณฐิตพงษ์’ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ องค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น ระบุเพิ่มเติมว่า การเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PET รีไซเคิล 100% ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของไทยน้ำทิพย์ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความยั่งยืนและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย ซึ่งการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 50% ภายในปี 2573 สอดคล้องกับกลยุทธ์และโรดแมปการเพิ่มปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PET รีไซเคิล 100% ให้มากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ Gen Z ได้มีส่วนร่วมในการใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โค-โคล่า มีแผนจะเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ในขวดขนาดอื่นออกมา ภายในปีนี้อีกเช่นเดียวกัน