เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานควบคุมโรค อ.เกาะสมุย มีมติเห็นชอบในการปรับมาตรการสำหรับการเดินทางของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวภายในประเทศเข้าเกาะสมุย โดยสามารถแสดงการฉีดวัคซีนครบโด๊สตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด หรือ มีผลการตรวจจาก แอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) เป็นลบไม่ต่ำกว่า 7 วัน โดยจะเริ่มใช้เกณฑ์การเดินทางเข้าเกาะสมุยตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งการปรับเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 โดยผู้เดินทางเข้าเกาะสมุย ช่องทางเรือเฟอร์รี่ และผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จะต้องลงทะเบียนในระบบ สมุย เฮลธ์ พาส (samui health pass) และแสดงคิวอาร์โค้ดก่อนเข้าใช้บริการตามสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.เกาะสมุย ซึ่งเรื่องนี้จะออกเป็นคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

นายวิชวุทย์ กล่าวอีกว่า โครงการสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ จนถึงวันที่ 9 ต.ค. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว 1,125 คน มากที่สุดเป็นฝรั่งเศส 181 คน เยอรมนี 181 คน อังกฤษ 128 คน อเมริกา 82 คน เนเธอร์แลนด์ 59 คน ฯลฯ มีการเข้าพัก 13,059 คืน (รูมไนต์) และจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ อีก 1,293 คน รวม 2 กลุ่ม 2,418 คน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ จองล่วงหน้าจะเข้ามาอีก 668 คน จำนวนห้องพัก 4,676 คืน (รูมไนต์) จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวเกาะสมุยยังเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปและอเมริกา ซึ่งกลุ่มที่เดินทางมาในโครงการสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ได้รับวัคซีนครบโด๊สแล้ว และมีการตรวจเชื้อโควิดก่อนเข้ามาประเทศไทย เมื่อมาถึงจะตรวจหาเชื้ออีกรอบให้มั่นใจปลอดเชื้อจริง ซึ่งการประเมินโครงการสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ ที่ผ่านมาพบมีนักท่องเที่ยวติดเชื้อน้อยมาก และการปรับมาตรการให้นักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศที่รับวัคซีนครบโด๊ส หรือมีผลตรวจ ATK แล้วเข้ามาท่องเที่ยวได้ จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีด้วย