สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 ต.ค 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 10,064 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,946 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 118 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,988 ราย หายป่วยสะสม 1,587,917 ราย กำลังรักษา 107,168

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 82 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว17,917ราย