สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,122 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,774,071 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,731 ราย หายป่วยสะสม 1,651,555 ราย กำลังรักษา 105,546 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 71 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,407 ราย