เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิดประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 9,742 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,812,268 ราย, หายป่วยเพิ่ม 10,182 ราย รวมรักษาหายป่วยสะสม 1,693,203 ราย, ผู้ป่วยรักษาอยู่ 101,803 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 2,452 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 560 ราย, เสียชีวิตเพิ่ม 74 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 53 ราย, อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 18 ราย, ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย และเด็ก อายุ 1 เดือน 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 18,605 ราย

สำหรับตัวเลขการฉีดวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 ก.พ.–22 ต.ค. มีผู้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 50,243 ราย ฉีดสะสม 39,708,520 ราย และเข็ม 2 จำนวน 331,864 ราย ฉีดสะสม 28,106,044 ราย เข็ม 3 จำนวน 24,271 ราย ฉีดสะสม 2,108,976 ราย รวมทั้งหมด 69,923,540 โด๊ส

ทั้งนี้สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 จังหวัดอันดับแรก ประกอบด้วย กทม. 935 ราย, สงขลา 695 ราย, นครศรีธรรมราช 660 ราย, ปัตตานี 512 ราย, ประจวบคีรีขันธ์ 445 ราย, ยะลา 434 ราย, ชลบุรี 373 ราย, เชียงใหม่ 356 ราย, สมุทรปราการ 312 ราย และสุราษฎร์ธานี 253 ราย.