น.ส.รสิตา จันทนา อายุ 48 ปี เจ้าของรสิตาฟาร์ม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประกอบอาชีพฟาร์มโคและผลิตอาหารโคขุนจำหน่าย แต่ปัจจุบัน เจอพิษโควิด-19 ทำให้ยอดสั่งอาหารโคขุนหายไป แต่มีคนงานที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายชีวิต จนมาพบกับเพื่อน ได้แนะนำให้ทำโรงเพาะเห็ดโคนน้อยจำหน่าย รวมถึงการขายก้อนเห็ดโคนน้อย ให้ผู้สนใจซื้อไปปลูกรับประทาน หรือจะปลูกทำเป็นอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เมื่อเห็ดออกแล้ว นำมาอบแห้ง มีการการันตีรับซื้อในราคากว่า 2,000 บาท

ปัจจุบันเห็ดโคนน้อยสด จะจำหน่ายที่กิโลกรัมละ 200 บาท หากแพ็กใส่ถุงสุญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพเห็ด จะรับซื้อที่ราคากิโลกรัมละ 150 บาท รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชน โดยทางฟาร์มจะส่งเห็ดให้ชาวบ้านช่วยหั่น เพื่อแพ็กถุง และเข้าตู้อบ โดยมีค่าแรงกิโลกรัมละ 15 บาท เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนในช่วงโควิดที่คนต้องอยู่บ้านได้อีก 1 ช่องทาง ซึ่งที่ฟาร์มจะมีการทำคอกเลี้ยงเห็ดเพื่อสอนการเลี้ยงตามพื้นที่โดยใช้วัสดุที่มี หาได้ง่าย หรือมีตามบ้านอยู่แล้วเพื่อประหยัดต้นทุน และสามารถทำได้ง่ายๆ อาทิ ทำในห้อง หรือ ทำให้ร่องน้ำ หรือตามพื้นที่ ไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพ หรือทำไว้รับประทานเอง โดยก้อนเชื้อ 1 ก้อน จะเก็บได้ประมาณ 15 วัน หากดูแลดี จะให้เห็ดโคนน้อยประมาณ 1 กิโลกรัมต่อก้อน

โดยเห็ดถือเป็นอาหารสุขภาพอีกหนึ่งรายการ และโดยเฉพาะเห็ดโคน หากเป็นเห็ดป่า จะมีราคาแพง แต่เห็ดโคนน้อย จะเป็นอีก 1 ทางเลือก ซึ่งจะมีลักษณะ รสชาติ และกลิ่นที่คล้ายคลึกกับเห็ดโคนมาก ซึ่งหากท่านใดต้องการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สามารถเดินทางมาที่ รสิตาฟาร์ม เลขที่ 50/1หมู่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08-9494-9654 ได้ทุกวัน