สำนักข่าวซินหัวรายงานจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ว่าลาวดำเนินการทดสอบระบบบริการสารสนเทศสำหรับผู้โดยสารของทางรถไฟจีน-ลาว (ส่วนของลาว) ในอาคารผู้โดยสารใหม่ทั้งหมด 10 แห่ง เสร็จสิ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้เผชิญการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด-19

New China TV


ระบบดังกล่าว ก่อสร้างโดยฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าของบริษัทก่อสร้างเส้นทางรถไฟจีน (ซีอาร์ซีซี) และออกแบบโดยบริษัท ไชน่า เรลเวย์ เอ้อร์ย่วน เอนจิเนียริง กรุ๊ป (China Railway Eryuan Engineering Group) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยระบบบัตรโดยสาร แพลตฟอร์มจัดการสถานีแบบบูรณาการ ระบบกระจายเสียงสำหรับผู้โดยสาร ระบบแสดงผลแบบบูรณาการ ระบบกล้องวงจรปิด และอื่น ๆ

แฟ้มภาพซินหัว : อาคารผู้โดยสารของสถานีเวียงจันทน์ ประจำทางรถไฟจีน-ลาว ในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 20 พ.ย. 2564


สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการผู้โดยสารของสถานีรถไฟทั้งหมด 10 แห่งในลาว ผ่านการทดสอบการทำงาน และมีเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำการอยู่ในทุกสถานี โดยมีบางระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมการอย่างเต็มที่สำหรับการเปิดใช้ทางรถไฟจีน-ลาว ในเดือนธ.ค.นี้

แฟ้มภาพซินหัว : อาคารผู้โดยสารของสถานีเวียงจันทน์ ประจำทางรถไฟจีน-ลาว ในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 20 พ.ย. 2564


ทั้งนี้ ทางรถไฟจีน-ลาว เป็นโครงการเชื่อมต่อเชิงกลยุทธ์ ระหว่างแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (บีอาร์ไอ) ที่นำเสนอโดยจีน และยุทธศาสตร์ของลาว ในการเปลี่ยนจากประเทศไร้ทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบก


ทางรถไฟขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสายนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการจัดการและเทคนิคของจีนอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559.

ข้อมูลและภาพ : สำนักข่าวซินหัว