นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ความสำเร็จในการจัด ‘งานแฟรนไชส์ สร้างอาชีพ Roadshow ในส่วนภูมิภาค จำนวน 10 ครั้ง ใน 10 จังหวัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คือ จังหวัดอุดรธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง สงขลา พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี เชียงราย สมุทรสาคร และจังหวัดชลบุรี มีผู้สนใจร่วมเจรจาธุรกิจรวมกว่า 2,300 ราย คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 380 ล้านบาท โดยความสำเร็จของการจัดงานทั้ง 10 ครั้งที่ผ่าน กรมฯ มีแผนการจัดงานในทุกภูมิภาค 5 ครั้ง คือ ลำปาง ชัยภูมิ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์  และสมุทรปราการ โดยจังหวัดลำปางนับเป็นเป้าหมายของการจัดงาน สามารถสร้างผู้ประกอบการในระบบแฟรนไชส์หน้าใหม่กว่า 200 ราย ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์ได้หลากหลายประเภทธุรกิจตามความสนใจ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา บริการ ค้าปลีกและสปา และพิจารณาขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ มีงบการลงทุนให้เลือกตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้าน อีกทั้งได้รับสิทธิพิเศษลดค่าธรรมเนียมจากผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์เซอร์) ที่เข้าร่วมโครงการ และพบกับแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จที่เดียวพร้อมเริ่มต้นเจรจาธุรกิจได้ทันทีภายในงาน

ทั้งนี้ กรมฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการนำระบบแฟรนไชส์มาเป็นแนวทางช่วยเหลือและสร้างอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ที่ตกงาน หรือผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ประกอบกับช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กลับมาเติบโตได้ตามเป้าหมายของประเทศ ระบบแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จทางลัดได้ แม้ผู้ลงทุนจะไม่มีความรู้ด้านการทำธุรกิจมาก่อน เพราะผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์เซอร์) จะเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำธุรกิจให้แก่ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์เซอร์) และเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดการทำธุรกิจ

“ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองและประชาชนทั่วไปเข้าชมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2021 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จ.ลำปาง โดยสามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความต้องการ และเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ กว่า 40 แบรนด์ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การสนับสนุนเงินทุน การต่อยอด และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวและว่า สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5953 อีเมล : franchisedbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th