เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พบ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ Video Conference โดยคาดว่าที่ประชุมจะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่ระบาดและกระจายอยู่เกือบทั้งประเทศ และมีอัตราการการติดเชื้อที่สูงสะสม 5,000 กว่าราย ภายในระยะเวลาไม่กี่วัน นอกจากนี้จะมีการรายงานสถานการณ์เตียงในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังตามคลัสเตอร์ต่างๆ หลังจากที่ประชุม ศบค. สั่งการยกระดับมาตรการตอบโต้สถานการณ์เชิงรุก บูรณาการส่วนราชการทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตอบสนองและทันต่อท่วงที และที่ประชุมจะยังมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขณะเดียวกันต้องจับตาการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน โดยเฉพาะการปรับขึ้นราคาเนื้อสุกร ที่หน้าเขียงตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 250 บาท จากการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF (African Swine Fever) โดยต้องจับตาในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เตรียมเสนอของบประมาณ 574 ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติในการแก้ปัญหาและเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในสุกร

สำหรับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล 4ายหลังจากที่มีการ หยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ต่อเนื่องกับการ ขอความร่วมมือสื่อมวลชน work from home ทำเนียบรัฐบาลได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลได้เป็นวันแรก แม้ว่า ครม.จะมีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ก็ตาม

ขณะที่สื่อมวลชนที่เข้าปฏิบัติภายในทำเนียบรัฐบาล ต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือสำนักข่าวส่งทีมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพียงสำนักละ 1 ทีมเท่านั้น โดยต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อผ่านชุดตรวจ ATK ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาล ยังคงยึดตามแนวทาง work from home มีเพียงเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้ามาเพียงเล็กน้อย.