เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบAntigen test kit (ATK) สําหรับประชาชนทั่วไป ว่า ตามที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รอง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen test kit (ATK) สําหรับประชาชนรวม 5 ยี่ห้อ เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงการติดเชื้อของตนเองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วขึ้นและให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่าง ทันท่วงที โดยชุดตรวจนี้จะวางจําหน่ายในสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร เพื่อให้คําแนะนําแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการใช้ วิธีการเก็บสิ่งตรวจ วิธีการแปลผล การปฏิบัติตัวหลังทราบผลการตรวจ และการทิ้งชุดตรวจอย่างถูกต้อง ขอให้ประชาชนสังเกตที่ฉลากของชุดตรวจจะมีข้อความภาษาไทยระบุว่า “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” และเลขที่ประเมินเทคโนโลยีที่ได้รับอนุมัติจาก อย. ปรากฏบนฉลากหรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ด้วย

เคลียร์ชัด! แพทย์ย้ำใช้ชุดตรวจหาโควิดเองได้ แต่ใช้อ้างอิงเดินทางไม่ได้

พ.ต.อ.กฤษณะ เผยอีกว่า ทั้งนี้การโฆษณาจําหน่ายชุดตรวจผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฯพ.ศ.2551 ส่วนของผู้ที่ขายชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ทําเทียมหรือเลียนแบบ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือลวงให้เข้าใจผิดเรื่องชื่อ คุณภาพ หรือแสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมิใช่ความจริง เป็นความผิดฐานขายเครื่องมือแพทย์ปลอม มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฯ พ.ศ.2551 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เช็กที่นี่! 4 จุดตรวจโควิดเชิงรุก ด้วย ‘Antigen Test kit’แค่30 นาทีรู้ผล

รอง โฆษก ตร. กล่าวว่า ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ อย. ในการซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ทางเว็บไซต์ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามไปยัง Call Center อย. หมายเลข 1556 อย่างไรก็ตาม ไม่ควรซื้อชุดตรวจหาผ่านสื่อออนไลน์ เพราะจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง และอาจได้อุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ เสี่ยงต่อการแปลผลผิดพลาดได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะคอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ลักลอบจำหน่ายชุดตรวจทางออนไลน์ หากพบเบาะแสหรือการกระทำความผิด สามารถแจ้ง Call Center สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง