สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 28 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,450 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 8,239 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 211 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 192,037 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,484 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 141,154 ราย กำลังรักษา 82,760 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,415,472 ราย หายป่วยแล้ว 2,309,648 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 28 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,126 ราย