สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) เปิดเผยผลการศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งระบุว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ เข็มที่สาม สามารถป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ดีขึ้น ในกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง


คณะนักวิจัยดำเนินการศึกษาข้างต้นกับผู้ใหญ่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 2,952 คน และพบวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่สาม เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากร้อยละ 69 เป็นร้อยละ 88 ในกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง และจากร้อยละ 82 เป็นร้อยละ 97 ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ


อนึ่ง วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่สาม ได้รับการนิยามเป็น “วัคซีนโด๊สเต็ม” ในกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น ในกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งมีภูมิคุ้มกันปกติ


นอกจากนี้ ซีดีซีกล่าวว่า การศึกษาครั้งนี้เน้นย้ำความสำคัญของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ เข็มที่สามหรือเข็มกระตุ้น ในกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง หลังจากรับวัคซีนเข็มสองผ่านไปแล้ว 28 วัน และการรับวัคซีนเข็มที่สาม ในกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งมีภูมิคุ้มกันปกติ หลังจากรับวัคซีนเข็มที่สองผ่านไปแล้ว 5 เดือน.

ข้อมูลจาก : XINHUA