สำนักข่าว "เอ24" ( A24 ) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ( ยูเออี ) นำเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลไทย ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหนึ่งในปัญหาสำคัญตอนนี้ คือการต้องหาพื้นที่สร้างโรงพยาบาลสนาม และเพิ่มเตียงให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับผู้ป่วยซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

A24 News Agency
เพื่อลดความแออัดยัดเยียดภายในโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจำนวนมากหลังการแพร่กระจายของสายพันธุ์เดลตาเป็นวงกว้างเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางการไทยได้ตัดสินใจอนุญาตให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ อยู่ที่บ้านหรือในศูนย์เต็นท์แยก อาทิ ที่ชุมชนคลองเตย ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้แทนเตียงในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสสู่ครอบครัว และผู้ป่วยภายในเต็นท์อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคลากรการแพทย์
เบื้องต้นได้มีการเปิดศูนย์กักกันจำนวนอย่างน้อย 20 แห่งในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบยืนยันว่า หากผู้ติดเชื้อคนใดมีอาการแย่ลง พวกเขาจะถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด.

ข้อมูลจาก : A24 News Agency

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES