นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน ต.มะขามเฒ่า เทศบาล วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองมะขามเฒ่าแม่น้ำท่าจีน ปัจจุบันเก็บได้ปริมาณ 5,470 ตัน คิดเป็น 24.86%

จากปริมาณวัชพืชที่ต้องเก็บทั้งหมด 22,000 ตัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ใช้เรือเจ้าท่า ผ.4, ผ.401, ผอ.402, ผ.403 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ปัญหาน้ำเน่าเสีย 

นายวิทยา กล่าวต่อว่านอกจากนี้หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ปัจจุบันดำเนินการได้ 73,100 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 48.73% ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวได้ใช้รถขุด นว.3 และ นว.5 ขุดลอกความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผน 20 เมตร ยาว 3,050 เมตร ระดับที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 81 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณเนื้อดินตามแผน 150,000 ลูกบาศก์เมตร  

ขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเสลี่ยงแห้ง ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ปัจจุบันดำเนินการได้ 19,510 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 39.02% โดยใช้รถขุด นว.4 ขุดลอกขนาดความกว้างก้นร่องน้ำ 2-40 เมตร ความยาว 1,850 เมตร และระดับความลึกก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 724 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณเนื้อดินตามแผน 50,161 ลูกบาศก์เมตร  

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้มีความห่วงใยต่อปัญหาของสภาพแวดล้อมลำน้ำที่ตื้นเขินจนไม่สามารถใช้งานได้และปัญหาผักตบชวา กีดขวางทางน้ำ ได้สั่งการให้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการโดยส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเร่งจัดเก็บ

เพื่อเปิดทางน้ำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก พร้อมขุดลอกร่องน้ำรองรับการระบายน้ำ บรรเทาอุทกภัยและช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม