สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 10 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 22,984 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 22,937 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 47 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 888,422 ราย หายป่วยกลับบ้าน 24,161 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 699,517 ราย กำลังรักษา 220,334 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,111,857 ราย หายป่วยแล้ว 2,868,011 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 74 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 23,512 ราย