สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 20 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 24,996 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 24,965 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 31 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,130,534 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,292 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 921,090 ราย กำลังรักษา 240,139 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,432 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 18 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.9

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,353,969 ราย หายป่วยแล้ว 3,089,584 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 84 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 24,210 ราย