เมื่อวันที่ 27 ก.ค. เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ จำนวน 884 ราย สะสม 21,660 ราย เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 102 ราย

 1. Cluster แคมป์แรงงานก่อสร้างในอำเภอเกาะจันทร์ 17 ราย
  (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค)
 2. Cluster สถานประกอบการในอำเภอพนัสนิคม (1) 14 ราย
  (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค)
 3. Cluster สถานประกอบการในอำเภอพนัสนิคม (2) 3 ราย
  (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค)
 4. Cluster บริษัท แวนด้าแพค จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 11 ราย
 5. Cluster สถานประกอบการในอำเภอเมืองชลบุรี (1) 6 ราย
  (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค)
 6. Cluster สถานประกอบการในอำเภอเมืองชลบุรี (2) 4 ราย
  (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค)
 7. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช 4 ราย
 8. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 13 ราย
 9. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย
 10. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด (จังหวัดปทุมธานี) 1 ราย
 11. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 10 ราย
 12. ต่างจังหวัดเข้ามารักษาในจังหวัด
  12.1 จังหวัดระยอง 4 ราย
  12.2 จังหวัดจันทบุรี 2 ราย
  12.3 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
  12.4 กทม. 2 ราย
 13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
  13.1 ในครอบครัว 274 ราย
  13.2 จากสถานที่ทำงาน 130 ราย
  13.3 บุคคลใกล้ชิด 23 ราย
  13.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
 14. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 149 ราย
 15. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 212 ราย
  หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จากตรวจเชิงรุกประกันสังคม ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 0 ราย สะสม 211 ราย
  วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,505 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 1,632 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม
  การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท
  ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 21 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง
  ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
 16. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
 17. ไม่สังสรรค์
 18. ป่วยต้องหยุด
 19. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
 20. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
 21. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
 22. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
 23. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง
  และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
 24. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
 25. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
 26. ป่วยต้องหยุด
 27. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
 28. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน
  สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง
  ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา
  พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ
  สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน
  จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป