สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 16 เม.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,892 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 18,810 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 82 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,788,749 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,220 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม2565) 1,595,484 ราย กำลังรักษา 221,452 ราย 

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,062 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 27 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 26.7 

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,012,184 ราย หายป่วยแล้ว 3,763,978 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 125 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 26,754 ราย