เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เป็นประธาน การประชุม ก.อ. โดยในที่ประชุมได้มีการรับทราบผลสอบคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด กรณีสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง ผู้ต้องหา คดีขับรถชนตำรวจจราจร สน.ทองหล่อเสียชีวิต ซึ่งได้มีการส่งผลการสอบสวนให้ นายพชร ประธาน ก.อ. เมื่อช่วงหลังหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมจะมีการนัดพิจารณาในวันประชุม ก.อ.นัดถัดไป (18 พ.ค.65) ซึ่งคาดว่าในวันดังกล่าวจะมีการลงมติเกี่ยวกับผลทางวินัยเลย

ในส่วนอัยการ ช.ช้าง ซึ่งถูกสอบสวนกรณีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ก็มีรายงานว่ากรรมการสอบสวนมีการเสนออัยการสูงสุดแล้ว ซึ่งคาดว่าหากมีการพิจารณาทันก็อาจจะมีการพิจารณาในคราวเดียวกัน

นอกจากนี้ในวาระวันที่ 18 พ.ค. อาจจะมีการพิจารณาวาระการเสนอชื่อ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดในวันที่ 1 ต.ค.65 แทน นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน ซึ่งครบวาระบริหาร โดยจะพิจารณาได้ทันในวันดังกล่าวเลยหรือไม่ขึ้นอยู่กับเวลาในการพิจารณาเรื่องโทษวินัยของนายเนตร จะเสร็จไวหรือไม่

สำหรับคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง นายเนตร ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน คือ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ (ก.อ.สายบำนาญ) และกรรมการ ประกอบด้วย นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอัยการสูงสุด (ก.อ.โดยตำแหน่ง), นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ, นายสุวิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการภาค 7 (ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ), นายอนุชา วัฒนวิภา รองอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ, พ.ต.ต.สันติ มุริจันทร์ เลขานุการผู้ตรวจการอัยการ และนายศุภโชค เนตรนิยม ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด