วันอิสรภาพโลกตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ประธานาธิบดีของอเมริกาได้ประกาศให้วันนี้เป็นวาระพิเศษในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2544 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่การทำลายกำแพงเบอร์ลิน เมื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกได้ทำลายกำแพงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตอนกลางและตะวันออก

ย้อนกลับไปเมื่อปี 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เยอรมนีในฐานะผู้แพ้สงครามถูกแบ่งประเทศออกเป็น 4 ส่วนภายใต้การควบคุมของ 4 ประเทศผู้ชนะคือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต หรือรัสเซียในปัจจุบัน

ต่อมา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต ได้เกิดความแตกแยกทางอุดมการณ์ความคิด ทำให้ อังกฤษ สหรัฐ และฝรั่งเศส ที่มีอุดมการณ์เสรีนิยมมาอยู่ฝั่งเดียวกัน และสหภาพโซเวียตที่มีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งทำให้ต่อมาเกิดเป็นจุดเริ่มต้นสงครามเย็น เป็นผลให้มีการขีดเส้นแบ่งเยอรมนีออกเป็นสองส่วน คือ เยอรมนีตะวันออกภายใต้อำนาจของโซเวียต และเยอรมนีตะวันตกภายใต้อำนาจ 3 ประเทศ

ในช่วงหลายปีแรกผู้คนในเบอร์ลินยังไปมาหาสู่กันได้ แต่เมื่อประชากรฝั่งตะวันออกแอบหลบหนีออกไปฝั่งตะวันตกมากขึ้น สหภาพโซเวียตจึงประกาศปิดดินแดนอย่างจริงจัง สั่งการให้ปิดการสัญจรข้ามเส้นเขตแดนทุกช่องทางเพื่อกันการทะลักออกของประชากรฝั่งตะวันออก จากนั้นจึงสร้างกำแพงเบอร์ลินอย่างเร่งด่วน โดยเริ่มจากรั้วลวดหนาม ก่อนจะก่อสร้างเพิ่มความแน่นหนาถาวรในเวลาต่อมา ซึ่งกำแพงคอนกรีตที่เราคุ้นตากันมากที่สุดนั้น คือ ชั้นนอกสุดของกำแพง

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 1989 ที่ฝั่งสหภาพโซเวียตและรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกยอมแพ้ กำแพงเบอร์ลินเริ่มถูกทุบ พร้อมกับการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ หลังจากนั้นทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เยอรมนีตะวันออกและตะวันตกรวมกันเป็นประเทศเยอรมนี และฟื้นฟูบ้านเมืองจนเป็นประเทศที่แข็งแกร่ง

ขอบคุณข้อมูล : Wikipedia