เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำพันธุ์ข้าวนาสวน 6 พันธุ์ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,728 กิโลกรัม ได้แก่ กข43, กข85, กข87, ปทุมธานี1, ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ที่ทรงปลูกในฤดูนาปี 2564 โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มาใช้ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 พร้อมทั้งจัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคล ในการประกอบอาชีพเกษตรกร

ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี เกษตรกรและประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานเพื่อรอชมพระราชพิธีต่างรีบวิ่งเข้าไปเก็บเมล็ดข้าวเปลือกที่พระยาแรกนาขวัญหว่านไถในบริเวณลานแรกนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปใส่ในไร่นาของตนเองเนื่องจากพระราชพิธีนี้มีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเกษตรกร