นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ปตท. ได้เปิดกิจกรรม PTT Virtual Run  เดิน – วิ่งสะสมระยะทาง ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และรายได้ในหลายครัวเรือนลดลง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักเรียนจำนวนมากมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงชั้นรอยต่อระหว่างปีการศึกษา เช่น ประถมศึกษา 6 ขึ้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  ขึ้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4  ดังนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปี คือ ช่วงเวลาสำคัญที่จะกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา กลุ่ม ปตท. ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ด้วยการจัดตั้งโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ในปี 2564 เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ระบบสาธารณสุข  ขณะเดียวกันโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ในหลายครัวเรือนลดลง ทำให้นักเรียนจำนวนมากมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2565 ปตท. จึงได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จัดตั้งโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” เดิน – วิ่งสะสมระยะทาง 10 กิโลเมตร จะมีมูลค่าเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท สามารถพาน้องกลับโรงเรียนได้  1 คน

อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้ตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ให้แก่เยาวชนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 จำนวนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยืนเคียงข้างสังคมไทย

“กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงพลังของผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ที่เปรียบเสมือน PTT ambassador สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม ร่วมกันเปิดกิจกรรม PTT Virtual Run ก่อน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เราเชื่อมั่นว่า หากเด็กและเยาวชน ได้รับโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งที่ผ่านมากลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด เพราะการศึกษาคือหนึ่งในรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้จัดตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ รวมถึงมีโรงเรียนภายใต้ PTT Group School Model อีกกว่า 200 แห่ง”

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PTT Virtual Run เดินวิ่งสะสมระยะทาง สามารถสมัครผ่านทาง  www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายนนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากก๊อดจิ