เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ‘มานพ พิทักษ์ภากร’ ถึงการฉีดวัคซีน โดยระบุข้อความว่า ประสิทธิผลของวัคซีนสูตรสลับระหว่าง AstraZeneca กับ mRNA vaccine จากประเทศเดนมาร์ก รวมกันกว่า 136,000 คน ออกมาดูดีมากครับ คือมี vaccine effectiveness สูงถึง 88% สอดคล้องกับระดับ neutralizing antibody ที่มีการศึกษาก่อนหน้านี้ว่า สูตรนี้ทำได้ใกล้เคียงกับการฉีด mRNA vaccine 2 เข็ม (อ่านเพิ่มเติมที่นี่)

เป็นหลักฐานทางคลินิกชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่าการฉีด AstraZeneca เข็มหนึ่ง และใช้ Pfizer หรือ Moderna เป็นเข็มสอง มีประสิทธิผลดีทัดเทียม mRNA vaccine สมควรนำมาใช้แทนการฉีด AstraZeneca vaccine เหมือนกันทั้งสองเข็ม ในกรณีต้องการกระตุ้นระดับ antibody ให้สูงเพื่อป้องกันการป่วยจาก COVID และเป็นข้อมูลยืนยันว่า ระดับ antibody สัมพันธ์กับประสิทธิผลของวัคซีนจริง ๆ

บ้านเราก็ควรนำมาใช้ได้เช่นกัน ในช่วงปลายปีเราจะมี Pfizer vaccine ทยอยมารวม 20 ล้าน doses ถ้าปรับมาใช้สูตรเข็มแรก AstraZeneca เข็มสองเป็น Pfizer เราจะฉีดให้ประชาชนได้ถึง 20 ล้านคน แทนที่จะเลือก Pfizer ทั้งสองเข็ม สำหรับประชาชนแค่ 10 ล้านคน