สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ว่าบริษัท ไชน่า เจเนรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์เปอเรชัน (ซีจีเอ็น) รายงานว่า โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หงเหยียนเหอ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา


รายงานของซีจีเอ็นระบุว่า หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 6 ของโรงไฟฟ้าหงเหยียนเหอ พร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันดังกล่าว หลังทดลองใช้งานครบ 168 ชั่วโมง


สำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หงเหยียนเหอ ตั้งอยู่ในมณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 6.71 ล้านกิโลวัตต์ ทำให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในจีน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ปัจจุบัน


โรงไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ส.ค. 2550 เป็นโครงการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยมีการเปิดใช้หน่วยผลิตไฟฟ้า 4 หน่วย เมื่อปี 2559 ในก่อสร้างระยะแรก ส่วนหน่วยผลิตไฟฟ้าอีก 2 หน่วย เริ่มการก่อสร้างระยะที่สองเมื่อปี 2558 โดยหน่วยผลิตไฟฟ้า 6 หน่วย สามารถผลิตไฟฟ้า 4.8 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งคิดเป็นราว 20% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในเหลียวหนิง


ทั้งนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หงเหยียนเหอ สามารถลดการใช้ถ่านหิน 14.52 ล้านตัน เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 39.93 ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 108,000 เฮกตาร์ (ราว 675,000 ไร่).

ข้อมูล-ภาพ : XINHUA